books bg small

Závazkové právo

  • pomůžeme vám s vaším dlužníkem
  • uznáním závazku
  • vymáháním smluvní pokuty
  • bezdůvodným obohacením
  • vymáháním práv plynoucích z existujícího smluvního vztahu
  • zastupováním před soudem