Právník Plzeň
JUDr. Marie Parizska, avokat

JUDr. Marie Pařížská (právník)
Telefon: 777 577 057
Mail: parizska@advokat-plzen.cz
Číslo advokáta: 7847

Lucie Kotoucova, pravni koncipient

Mgr. Lucie Kotoučová (právník)
Telefon: 774 861 053
Mail: kotoucova@advokat-plzen.cz
Číslo koncipienta: 34458

Advokátní kancelář z Plzně

již 20 let poskytuje právní služby formou konzultací, přípravy dokumentů a zastupování před soudy

 • Občanské právo

  Poskytneme vám právní služby v oblasti občanského práva jak pro soudní spory vedené podle původní právní úpravy, tak podle nového občanského zákoníku. Můžete využít konzultace vašeho právního problému, jeho analýzy nebo vám vypracujeme potřebné dokumenty či převezmeme kompletní právní zastoupení.

  Více z této oblasti práva
 • Právo k nemovitosti

  V oblasti převodu nemovitostí vám sepíšeme kupní smlouvu a poskytneme advokátní úschovu s dostatečným pojištěním každého uschovaného vkladu. Máme k dispozici 30 advokátních úschovních účtů a na každém z nich jsou finanční prostředky týkající se obchodní transakce pouze z tohoto jednoho obchodu.

  Více z této oblasti práva
 • Rodinné právo

  Ulehčíme vám projít složitým a někdy i nepříjemným obdobím tak, že veškerou právní problematiku vyřešíme za vás.
  V případě nezletilých dětí se snažíme co nejvíce hájit právě jejich zájmy. Poskytneme vám kompletní právní servis v oblasti rodinného práva.

  Více z této oblasti práva
 • Obchodní právo

  Zakládáte si společnost nebo chcete začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná? Poskytneme vám kompletní právní služby, pomůžeme vám připravit podklady pro vznik společnosti, zajistíme jednání v notářské kanceláři, budeme za vás jednat před živnostenským rejstříkem a obchodním rejstříkem.

  Více z této oblasti práva

Advokátní kancelář

vedle těchto hlavních oborů nabízí služby v dalších oblastech:
Závazkové právo Pracovní právo Insolvenční právo

V advokátní kanceláři spolupracujeme se zkušenými exekutory, notáři a několika realitními kancelářemi. Jsme menší advokátní kancelář, a proto svým klientům nabízíme rodinný přístup a rodinnou atmosféru při řešení někdy komplikovaných a nepříjemných právních problémů. Máte tak jistotu, že vás nevystavíme nejistotě z toho, kdo příště bude řešit vaší kauzu.

Naše advokátní kancelář byla založena v roce 1995 v Plzni a po celou dobu své existence také v Plzni působí. Tým advokátní kanceláře tvoří JUDr. Marie Pařížská, která je advokátkou od roku 1995 a od počátku své dlouholeté praxe se věnovala zejména obchodnímu právu, občanskému právu, pracovnímu právu a právu rodinnému. V současné době se dá říci, že má již více než 20 leté zkušenosti s poskytováním právních služeb a to jak formou konzultací nebo přípravou dokumentů v advokátní kanceláři, tak zastupováním před soudy.

Druhým členem naší advokátní kanceláře je koncipientka Mgr. Lucie Kotoučová, která se poskytování právních služeb věnuje od roku 2009, kdy ukončila své studium na Západočeské univerzitě, Právnické fakultě v Plzni. Jejím oborem je především občanské právo, rodinné právo a právo obchodní. I její zkušenosti jsou za léta praxe bohaté, jak při poskytování právních služeb ve formě konzultací, tak při zastupování před soudy.